Aké zručnosti človeku zabezpečí úspech?
Business

Aké zručnosti človeku zabezpečí úspech?

Ktorý človek by nechcel byť úspešný? Lenže dosiahnuť úspech, ktorý by nebol len pominuteľný, ale ktorý by bol naozaj dlhodobý, to nie je nič ľahké. K tomu, aby človek dosiahol dlhodobého úspechu potrebuje niekoľko zručností, ktoré dlhodobý úspech zaisťujú. Otázkou je, aké zručnosti sú potrebné?

Za spísaním zručností, ktoré stoja za dlhodobým úspechom, stojí kouč Travis Bradberry, ktorý tvrdí, že spomínané zručnosti sa nikdy neprestanú vyplácať. Vždy z nich bude mať človek ten najväčší úžitok, a to ako preto, že človeka niečo naučí, ale aj preto, že človeka budú neustále niečo učiť.

Načúvanie ako zručnosť č. 1

Človek musí vedieť načúvať. To sa mu napokon hodí ako v osobnom, tak v profesionálnom živote. Podľa spomínanej kouča je načúvanie kľúčom k zmysluplné konverzáciu, tiež k porozumeniu. Navyše môže človeku priniesť viac, než si myslia.

Asertívne NIE ako zručnosť č. 2

Nikto sa nemôže stať úspešným, pokiaľ sa nenaučí hovoriť NIE. Takzvané asertívny NIE hrá dôležitú úlohu v živote každého človeka, a to ako v profesionálnom, tak aj v osobnom. Slovo NIE by nemalo byť slovom, ktoré sa človek bojí vysloviť. Naopak by sa ho človek nemal báť, pretože práve NIE ukazuje, že máte svoje hranice, že máte stanovené ciele a podobne.

Vedieť si povedať o pomoc ako zručnosť č. 3

Ďalšie zručností, ktorú oceníte vo svojom živote a ktorá vám prinesie dlhodobý, nie pominuteľný úspech, je vedieť si povedať o pomoc. Ak si neviete povedať o pomoc, ak sa nechcete zohnúť k tomu, aby ste si o pomoc povedali, nikdy nebudete tak úspešným človekom, akým by ste mohli byť. Bez pomoci ostatných sa skôr alebo neskôr nezaobíde nikto, musíme teda vedieť následne o pomoc požiadať.

Mlčať zlato ako zručnosť č. 4

Dlhodobý úspech človeku prinesie aj zručnosť vedieť, kedy mlčať. To napokon ľudia ocenia aj v osobnom, nielen v profesijnom živote.