Ako sa zmenila povaha pracovného vzťahu za posledné obdobie?
Business

Ako sa zmenila povaha pracovného vzťahu za posledné obdobie?

Vďaka technologickým vylepšeniam a pokroku v posledných niekoľkých rokoch sa pracovisko a spôsob, akým ľudia vykonávajú svoju prácu, výrazne zmenili. Ale pandémia na začiatku roka 2020 tento impulz ešte viac prehĺbila.

Vplyvy pandémie na povahu pracovného vzťahu

Najväčší vplyv na budúcnosť práce malo rýchle zavedenie práce na diaľku, ktorá vyriešila bezpečnostné obavy počas pandémie. Firmy zrazu zistili, že napriek tomu, čo sa ony samy a ich manažéri možno skôr domnievali, môžu ľudia vykonávať širokú škálu úloh aj na iných miestach, než sú tradičné pracoviská. Práca sa bude spoliehať na technologické nástroje, ktoré umožnia nadviazať spojenie medzi zamestnancami a ich kolegami, zákazníkmi, dodávateľmi a komunitami.

Technológia a budúcnosť práce

Počas pandémie boli organizácie našťastie schopné rýchlo prejsť na vzdialenú interakciu vďaka širokej dostupnosti technológií. Ovplyvnili mnoho rolí na pracovisku, ale najviac pravdepodobne ovplyvnili povahu personálneho oddelenia – HR. Tieto vplyvy umožňujú personalistom minimalizovať množstvo prevádzkových a administratívnych úloh, ktoré tradične vykonávali, a viac sa tak zamerať na strategickú prácu s pridanou hodnotou.

Firmy sa budú stále viac spoliehať na dáta, ktoré budú riadiť obchodné rozhodnutia – dôležitú úlohu tu bude hrať umelá inteligencia a strojové učenie, ktoré povedú k väčšiemu využívaniu prediktívnej analýzy pre rozhodovanie v rámci celého podniku. Zmeny v povahe práce a dopady technológií sú tiež príčinou posunov v typoch rolí, ktoré budú v budúcnosti potrebné.

Ľudské zručnosti a budúcnosť práce

Aj keď je technológia dôležitým prostriedkom, ľudia a ich prínos sú pre budúcnosť práce zásadné. Zručnosti, ktoré budú potrebovať, sa však môžu líšiť, najmä tie manažérske, potrebné na riadenie hybridných pracovných miest.