Čo napísať na faktúru?
Business

Čo napísať na faktúru?

Finančný trh je naozaj veľký a dalo by sa do neho zaradiť prakticky čokoľvek, vrátane vystavovania faktúr. Pokiaľ si zarábate na živnostenský list, nezáleží na tom, či sa jedná o hlavnú či vedľajšiu činnosť. V oboch prípadoch ste nútení vystaviť faktúru, na ktoré však nesmú chýbať dôležité údaje, inak sa vystavujete rôznym postihom, ktoré môžu byť aj finančného rázu. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako by takáto faktúra mala vyzerať, čo sa týka údajov.

Čo napísať na faktúru?

Pred samotným začiatkom vystavovanie faktúr si jasne povedzte sami sebe, do akej skupiny patríte. Ste neplatca DPH, ktorý vedie alebo nevedie účtovníctvo? Poprípade ste platcom DPH? Toto rozdelenie je pri tvorbe faktúry veľmi dôležité a ak neviete, do akej skupiny patríte, potom by ste sa mali opýtať na odborných úradoch, kde vám bezpochyby radi poradia. V momente, kedy budete svoju skupinu stopercentne poznať, môžete sa posunúť ďalej. Ak svoju skupinu nepoznáte, zisťujte ďalej.

Ak nie ste platcom DPH a nevediete účtovníctva, vaša faktúra by mala obsahovať tieto údaje: meno a priezvisko, názov firmy, sídlo firmy alebo fyzické osoby, identifikačné číslo a označenie registra, v ktorom ste, ako živnostník zapísaný. Ak si myslíte, že tieto údaje bohato stačí, ste na omyle. Ďalej je potrebné spomenúť, že nie ste platcom DPH. Uviesť by ste mali aj informácie o vašej druhej strane, v tomto prípade o odberateľovi a v neposlednom rade faktúru označiť, podľa čísla, mesiaca a roku. Okrem tohto údajov uveďte tiež názov tovaru, sumu a dátum, kedy bola faktúra vystavená.

Neplatca DPH s účtovníctvom

Tu sa budú údaje svojím spôsobom podobné, ako sme uviedli vyššie, opäť teda uveďte svoje meno, priezvisko, názov firmy a sídlo, či už vás alebo firmy. Ďalej do hlavičky faktúry nezabudnite uviesť identifikačné číslo a označenie registra. Akonáhle sa posuniete ďalej, nesmiete zabudnúť uviesť aj ďalšie veľmi dôležité údaje, informácie o odberateľovi, označenie faktúry, tovar a suma. Na záver uvediete fakt, že ste neplatca DPH.

Ako bude vyzerať faktúra vo chvíli, kedy ste platcom DPH? Opäť sa bude jednať o podobný dokument, kde však budú aj niektoré údaje navyše. Kolónku neplatca DPH je potrebné zmeniť na údaj, že ste platcom DPH. Je potrebné tiež napísať daňové identifikačné číslo čiže DIČ. K tomu ešte uveďte základ, sadzbu a výšku dane.