Darovanie peňazí synovi má svoje úskalia. Ako na to?
Home

Darovanie peňazí synovi má svoje úskalia. Ako na to?

Premýšľali ste niekedy nad tým, že by ste darovali peniaze synovi? Najmä pokiaľ to má ísť cestou oficiálnou, musíte sa riadiť legislatívou, ktorá sa vzťahuje na takzvanú darovaciu daň. Hovoríme o dani, ktorá sa hradí ako v prípade, že budete synovi alebo kamarátovi či dcére darovať peniaze, ale aj ak im budete prenechávať hnuteľnú či inú nehnuteľnú vec. Vždy sa musí podpísať dokument nazvaný „darovacia zmluva”, ktorá musí byť písomne spísaná.

Občiansky zákonník hovorí jasne

Darovacia zmluva je uzavretá vždy av každom prípade, ak človek niečo zadarmo daruje niekomu inému. Tak hovorí občiansky zákonník, ktorý má na túto vec jasný pohľad. Najčastejšie vzniká takzvaná darovacia zmluva, ktorá sa vzťahuje, ako už bolo spomenuté, na hnuteľné, ale aj nehnuteľné veci. Inými slovami sem môžu spadať nielen peniaze darované synovi, ale aj nehnuteľnosti, ktoré dlhodobo držíte vo svojom majetku.

Aby ste sa vyhli budúcim nepríjemnostiam, je dôležité, aby darovacia zmluva obsahovala to, čo obsahovať má. Konkrétne máme na mysli nielen nadpis „darovacia zmluva”, ale aj osobné údaje oboch strán (čiže obdarovaného a darcu), nesmie chýbať ani veta: „Zmluvné strany sa zhodli na nasledujúcom,” a predmet zmluvy.

Do darovacej zmluvy ďalej patrí aj jej účel, bežné záverečné ustanovenia alebo vlastnoručné podpisy, ktoré pôjdu ruka v ruke s dátumom a miestom.

Musíte odvádzať daň?

V súvislosti s darom sa ponúka otázka, či sa musí odvádzať daň. Hovoríme však iba o niekoľkých prípadoch, keď sa daň odvádza. Napríklad do nutnosti hradiť z darovaného daň nespadajú čiastky menšie pätnásť tisíc korún. Ak však budú čiastky alebo hnuteľné veci vyššie/drahšie, daň sa hradiť musí.

Darovacia daň v každom prípade vždy platí nadobúdateľ.