Fenomén menom home office
Home,  Lifestyle

Fenomén menom home office

Pojem home office sa stal denným chlebom pre mnoho ľudí najmä v čase covidu. Potom, čo firmy zistili, že aj takto možno fungovať a nepotrebujú na to kancelárie, premiestnili niektorých svojich zamestnancov do kancelárie domáci natrvalo.

Pre niektoré sen, pre ďalšie nočná mora

Takzvaná home office je špecifická tým, že výkon práce neprebieha na pracovisku zamestnávateľa, ale doma u zamestnanca alebo v kaviarni, vo vlaku. Niektorým táto forma práce vyhovuje oveľa viac, pretože si sami môžu určiť ako budú pracovať, pre ďalšie je ale pracovanie doma skôr nočnou morou.

Sebadisciplína na prvom mieste

Nie všetci si totiž vedia doma stanoviť pevne danú dobu, počas ktorej budú prácu vykonávať. Alebo im to neumožňuje ich prostredie – napríklad sa vyskytujú v okolí veľkého hluku, majú doma práve deti a podobne. Dôležité je, aby si človek zachoval sebadisciplína a nenechal sa zviesť domácim prostredím na leňošenie. Je otázkou, či toho zamestnanec urobí naozaj toľko, koľko by odpracoval v kancelárii, kde nemôže robiť nič iné.

Úspora času

Veľkou výhodou home office je ale bezpochyby to, že človek nemusí nikam cestovať, čím si ušetrí veľa času, ktorý by normálne strávil v niektorom z dopravných prostriedkov. Tento čas môže venovať napríklad dlhšie raňajky, spánku alebo prechádzke.

Komunikácia

Home office tiež veľmi preverí to, ako vedia zamestnanci na diaľku komunikovať. Nie je totiž ľahké všetko zariadiť iba prostredníctvom e-mailov či telefonátov. Na druhú stranu pre introvertov bude takáto forma oveľa príjemnejšia ako osobný kontakt v kancelárii. U takých ľudí sa môže zvýšiť miera sústredenia a tiež ich výkonu.