Keď zamestnanci pracujú formou home office
Business,  Lifestyle

Keď zamestnanci pracujú formou home office

Formou home office sa v posledných rokoch pracovalo v mnohých zamestnaniach. S príchodom nového typu ochorenia sa však home office čiže práca z domu stala absolútnym trendom. Vďaka home office mohla firma fungovať bez toho, aby sa zamestnanci stretávali v kanceláriách alebo inde na pracoviskách. V mnohých spoločnostiach sa táto forma práce tak osvedčila, že v nej pokračujú aj naďalej. Nájdu sa však spoločnosti, ktoré premýšľa, že k home office privolia až teraz. Najmä tie sa však pýtajú, ako v praxi bude vyzerať pracovný čas alebo ako to v praxi vlastne funguje.

Home office je zvláštna forma práce

Home office čiže práca z domu nie je niečo, čo by bolo uvedené v Zákonníku práce. Je teda možné konštatovať, že si práva a povinnosti určuje zamestnávateľ sám. Aj preto možno povedať, že je to naozaj zvláštny druh práce, ktorý stojí hlavne na dohovore medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

K práci z domova väčšinou zamestnávatelia privolí v okamihu, keď je zamestnanec na pozíciu, na ktoré prácu z domova vykonávať naozaj môže. Je samozrejme jasné, že ľudia pracujúci u strojov nemôžu prácu z domu vykonávať.

Ako je to s rozvrhnutím pracovného času

Väčšina firiem, ktoré zvažujú prácu formou home office sa pýtajú na jednu otázku, a síce ako je to s rozvrhnutím pracovného času. V praxi to vyzerá tak, že sa privolia k jednej z dvoch možností. Týmito možnosťami sú:

  • Pracovný čas je rozvrhnutý zamestnávateľom
  • Pracovnú dobu je rozvrhnutá zamestnancom samotným

V prvom prípade (čiže keď bude pracovnú dobu rozvrhovať zamestnávateľ) platí, že pre zamestnancov sa nič nemení. Skrátka je jeho pracovná doba rovnaká, ako keby sa nachádzal v práci. Postupuje sa v tomto prípade podľa Zákonníka práce. V druhom prípade má však zamestnanec voľnejšie ruky. Pracovnú dobu si môže prispôsobiť podľa svojho denného režimu. Len preto musí splniť úlohy, ktoré sú jeho zamestnávateľom stanovené.