Kedy môže prenajímateľ prikázať rekonštrukciu bytu?
Home

Kedy môže prenajímateľ prikázať rekonštrukciu bytu?

Prenajímate si byt a majiteľ v ňom chce vykonať opravy či drobné vylepšenia? Má na to právo. Vy s úpravami nemusíte súhlasiť, ale rovnako s tým nič nenarobíte. Zákon dokonca stanovuje prípady, v ktorých nájomca nesmie úpravy bytu odmietnuť. Ak je však byt kvôli rekonštrukcii nutné na čas opustiť, má nájomca nárok na odškodné. To sa berie ako nárok na zaplatenie primeraných nákladov, ktoré mu kvôli sťahovanie vzniknú.

Ak sa prenajímateľ a nájomca z nejakých príčin nedohodnú, je to ich vec, kým sa to netýka jednej z troch nasledujúcich vecí. V tom prípade nájomca nemôže úpravy bytu odmietnuť. Týka sa to úkonov, ktoré neznižujú hodnotu bývania a možno ich vykonávať, bez toho by to nájomcovi prinieslo väčšie nepohodlie (výmena okien, kuchynskej linky). Potom nemožno rekonštrukciu odmietnuť, pokiaľ k nej majiteľ dostal príkaz od vyšších orgánov a pri zabezpečovaní statickej stability po výbuchu plynu vo vedľajšom byte.

Aké sú práva nájomcu?

Rozhoduje to, či sa s majiteľom na úpravách musíte dohodnúť, alebo či sa váš súhlas nevyžaduje. Ak nie a plánovaná rekonštrukcia je tak rozsiahla, že je potrebné nájomníka na čas z bytu vysťahovať, musí mu to prenajímateľ dať vedieť už tri mesiace dopredu. Informácie sa musia týkať zamýšľaných plánov, trvania rekonštrukcie a termíne, do kedy musíte byt vypratať. Výnimkou trojmesačnej lehoty môže byť rekonštrukcia, ktorá netrvá dlhšie ako jeden týždeň. Pri jednotýdenním vysťahovanie vás môže majiteľ o rekonštrukciu informovať iba desať dní vopred. Ak nájomca odmietne byt na požadovanú dobu vypratať, prenajímateľ ho musí poučiť o následkoch. Tie zahŕňajú žalobu a rozhodnutie súdu o nevyhnutnom vypratanie bytu.

Nájomca má pri nútenom vyprataní bytu právo požiadať o primeranú náhradu nákladov, ktoré mu vysťahovaním a platením iného dočasného bydliska vzniknú.