Kto kontroluje hygienu v podniku a aké hrozia sankcie za nedodržanie povinností?
Business

Kto kontroluje hygienu v podniku a aké hrozia sankcie za nedodržanie povinností?

Podnikatelia majú mnoho povinností, ktoré musia plniť a ktoré musí dodržiavať. Medzi ne patrí dodržiavanie pravidiel bezpečnosti práce, tiež musí mať vyriešenú požiarnu ochranu a nesmie zabúdať ani na hygienu práce. Hygiena práce je rovnako ako BOZP a PO zákonnou povinnosťou zamestnávateľa, ktorej nedodržanie znamená udelenie nemalé finančné pokuty. Prezraďme si, aké vysoké hrozia sankcie za nedodržanie povinností týkajúcich sa hygieny práce a kto vlastne kontroluje hygienu v podniku.

Ako sme spomenuli, hygiena práce je rovnako ako BOZP a PO zákonná povinnosť zamestnávateľa a je potrebné ju dodržiavať, inak hrozí nemalé finančné postihy. Každý zamestnávateľ sa musí snažiť, aby bolo pracovné prostredie pre zamestnancov zdravotne nezávadné, aby pracovné prostredie negatívne neovplyvňovalo ich zdravie. Je preto potrebné mať vyriešenú hygienu práce.

Kto kontroluje hygienu v podniku?

Pýtate sa, kto vám môže do firmy napochodovat s tým, že prišiel skontrolovať, či dodržiavate pravidlá hygieny? Kontrolu hygieny v práci môže skontrolovať napríklad Štátny zdravotný dozor, je to však len jeden z piatich odborov. Kontrolu môžu vykonať aj iné odbory, ktoré sa môžu navyše zaoberať aj ochranou verejného zdravia.

Takáto kontrola je oprávnená udeliť sankciu. Oprávnenie plynie zo zákona o ochrane verejného zdravia.

Ako vysoké môžu byť sankcie?

Pri neplnenia a pri nedodržiavaní pravidiel hrozí sankcia vo výške až dva milióny korún. Pri poškodení zdravia či pri vzniku a hrozbe epidémie hrozia pokuty siahajúce do výšky troch miliónov korún. Ak uvediete nepravdivé informácie alebo budete iným spôsobom zaťažovať štátny zdravotný dozor, môže vám byť udelená sankcia vo výške až sto tisíc korún.

Predchádzajte sankciám a nemalým pokutám vďaka využívaniu služieb firmy Extéria. Skúsenosti klientov s firmou sú obsiahnuté v referenciách a recenziách nielen na internete.