Meníte dodávateľa? Pojmy, ktoré by ste mali poznať
Home

Meníte dodávateľa? Pojmy, ktoré by ste mali poznať

Nedávno sa neustále písalo o tom, ako zdražujú energie a ostatne všetko s nimi spojené. Ľudia sa preto rozhodli začať elektrinu alebo tiež plyn odoberať od iných dodávateľov, skrátka sa rozhodli pre takzvanú zmenu dodávateľa, na ktorú ostatne majú naprostej právo. Zatiaľ čo niektorí ľudia skúsene, hravo a rýchlo zmenili dodávateľa, iní mali so zmenou (alebo ešte stále majú) problém. A to hlavne z toho dôvodu, že si nevedia rady s nejakými pojmy, s ktorými sa pri zmene dodávateľa dostali do kontaktu. Ak meníte dodávateľa prvýkrát, možno všetkému nerozumiete, preto sme vám vybrali niekoľko základných pojmov, s ktorými sa pravdepodobne pri zmien dodávateľa stretnete, a vysvetlíme všetko, čo treba.

Pojmy týkajúce sa zmeny dodávateľa

  • Dodávateľ – to je človek či respektíve spoločnosť, ktorá predáva elektrinu alebo plyn, a to na základe uzatvorenej zmluvy o dodávke energií.
  • Distribútor – to je spoločnosť, ktorá prevádzkuje vedenie elektrickej siete alebo prípadne plynovodu v prípade plynu a zaisťuje tak distribúciu energií, teda dovoz energií až do domácností.
  • Výpoveď zmluvy – jedná sa o jednu z variantov ukončenia zmluvy súčasnému dodávateľovi elektriny a plynu.
  • Výpovedná lehota – to je potom čas od chvíle, kedy bola podaná spomínaná výpoveď zmluvy u súčasného dodávateľa, až po chvíli, keď začnete odoberať energiu od nového dodávateľa, ku ktorému ste prešli.
  • Aktivačný poplatok – to je poplatok, ktorý je inak tiež označovaný registračný poplatok. Je to poplatok účtujúce sa prevažne novým zákazníkom.
  • Distribučná sadzba – čiže aj sadzba elektriny. Tá udáva cenu dodávky energie a závisí do spôsobu využitia elektriny v domácnosti. Je potrebné zvoliť správnu sadzbu, pretože len tak ušetríte hromadu nákladov spojených s elektrinou a energiami všeobecne.
  • Doba fixácie – to je doba, po ktorú zostane cena energií nezmenená. Spotrebiteľ sa takto poisťuje proti prípadnému zdraženie elektriny.