Môže v Českej republike získať hypotéku aj cudzinec?
Money

Môže v Českej republike získať hypotéku aj cudzinec?

V rámci Českej republiky existujú bankové inštitúcie, ktoré umožňujú získať hypotekárny úver aj občanom, ktorí nie sú českými občanmi. Za akých podmienok sa hypotéka udeľuje?

Potrebujete viac vlastných úspor

Pokiaľ nie je človek občanom Českej republiky, u bankovej inštitúcie môže stále požiadať o udelenie hypotekárneho úveru. Bude mať ale o niečo iné podmienky ako Česi. Vo väčšine prípadov bude treba viac vlastných úspor. LTV hypotéky sa totiž pohybuje do hranice 80 percent. Väčšiu šancu na udelenie hypotekárneho úveru pritom majú ľudia, ktorí už majú trvalý pobyt na našom území a sú tu zamestnaní na dobu neurčitú.

Krajina pôvodu hrá svoju rolu

Snáď najviac ovplyvňuje podmienky poskytnutia hypotéky krajiny, z ktorej uchádzač o hypotéku pochádza. Existuje niekoľko skupín rizikovosti. Občania Českej a Slovenskej republiky majú poskytovanie hypotéky najjednoduchšie. V druhej skupine sa nachádzajú osoby pochádzajúce z Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Do tretej skupiny patria USA, Kanada, Čína, Rusko, Austrália a Japonsko. Ďalej sú definované rizikové krajiny. Do tých patria napríklad niektoré africké krajiny, niektoré krajiny z oblasti Ázie, ale aj krajiny Blízkeho východu.

Ako je to s trvalým pobytom

Pokiaľ žiadateľ o hypotéku nemá v našej krajine trvalý pobyt, stále môže požiadať o udelenie úveru. Je ale potrebné v našej krajine žiť aspoň päť rokov. Pokiaľ tu má osoba príbuzenstvo, stačia dva roky. V Česku ale môže osoba mať aj prechodný alebo dlhodobý pobyt. Pri prechodnom pobyte ide o nárok, ktorý tu majú všetci občania Európskej únie, ktorí tu chcú žiť tri mesiace a viac. Dlhodobý pobyt zaisťuje možnosť žiť v Česku občanom tretích krajín.

Pokiaľ žiadateľ o hypotéku nie je občanom Českej republiky, stále tu o hypotéku môže požiadať. Podmienky sú ale iné ako pre občanov našej krajiny. Rozhoduje forma pobytu a krajina pôvodu.