Viete, čo všetko ako nájomcovi môžete zmeniť v byte?
Home

Viete, čo všetko ako nájomcovi môžete zmeniť v byte?

Byť nájomcom v cudzom byte je síce niekedy otrava, ale je to spôsob, ako žiť samostatne, ako sa bude investovať do vlastného príbytku. Každý si týmto prejde, byť nájomcom je naozaj jedna z možností, ako sa osamostatniť a ako sa odpútať od rodičov, u ktorých sme až do svojej dospelosti žili. Ak sa zrovna sťahujete do podnájmu, možno sa vám váš nový byt nepáči tak, ako by mal, nie je tak uchvacujúci, chceli by ste ho trochu pozmeniť. To samozrejme je možné, avšak nie všetko môžete zmeniť. Poďme si preto povedať, čo všetko ako nájomcovi môžete zmeniť v byte svojho prenajímateľa. 

To, ako naše bývanie vyzerá, je pre nás veľmi dôležité. Dôvodom je to, že ľudia chcú žiť v domácnosti, v ktorej sa cíti dobre, ak sa niečo nepáči, ak je niečo proti srsti, najradšej by danú vec zmenili, ale nie vždy sa to môže. V mnohých prípadoch je potrebný súhlas majiteľa bytu, ktorý však môže mať jeden jediný požiadavku, a síce že na konci nájomnej zmluvy musí byť všetko uvedené do pôvodného stavu. Väčšinou je veľa vecí uvedené v zmluve, na iné sa musíte spýtať či sa musíte dohodnúť priamo s majiteľmi bytu, či smiete alebo nesmiete danú vec zmeniť. 

Čo všetko je zmena? 

Za zmenu sa považuje aj obyčajné pribitie klinca do steny. Aj túto zmenu je nutné zapraviť, cez to nejde vlak. Rovnako tak sa zvyčajne po skončení nájmu musí znovu vymaľovať, pretože aj zničenie či pošpinenie múru možno za zmenu považovať. 

Za zmenu možno teda považovať všetko, dokonca aj výmenu koberce. Všeobecne platí, že zmeny či akékoľvek prestavby je nutné odsúhlasiť prenajímateľom. 

Pozor na zmeny bez súhlasu 

Je nutné teda každú nepatrnú vec s prenajímateľom prebrať, ak ste ju neprebrali už pri podpisovaní zmluvy. V prípade, že ste zmeny vykonali bez súhlasu prenajímateľa, môžete byť požiadaní o to, aby ste všetko uviedli do pôvodného stavu. Na druhú stranu je nutné povedať, že v takom prípade nemáte nárok na náhradu prípadných nákladov, ak navyše došlo k zníženiu hodnoty bytu, môžete byť požiadaní o zaplatenie rozdielu.