Zamestnanci túžia po vyšších platoch. Ako na to reagujú firmy?
Business

Zamestnanci túžia po vyšších platoch. Ako na to reagujú firmy?

príchodom neustáleho zdražovania prichádza logicky aj ten krok, že zamestnanci začínajú volať po vyšších platoch. Inflácia je neúprosná a aj keď človek šetrí, razantne sa to podpisuje na jeho živote. Ponúka sa však otázka, ako na volanie pracovníkov reagujú zamestnávatelia, čiže firmy. Chystajú sa k tomuto kroku čiže ku kroku, kedy budú zdvíhať platy?

Rozsiahle zvyšovanie platov sa konať nebude

Z posledných prieskumov vyplýva, že sa zamestnávatelia nehodlajú podriadiť volaniu svojich zamestnancov. Iba pätina spoločností sa chystá zvýšiť platy plošne, ďalšie potom len kľúčovým zamestnancom, iní k tomuto kroku chcú pristúpiť skutočne len výnimočne.

Aj keď mnoho českých domácností ide takzvane „na doraz”, spoločnostiam sa tiež zvyšuje množstvo vecí spojených s fungovaním. Zhruba štvrtina však eviduje zvýšený záujem o zvyšovanie platov, každý siedmy podnik však tvrdí, že ku podobným prosbám zo strany pracovníkov nedošlo.

Na zvyšovanie platov sú mnohé firmy pripravené

Aj keď sa zatiaľ k tomuto kroku mnoho firiem neodhodláva, priznalo sa, že každá piata firma je pripravená počas tohto roku zamestnancom zvýšiť svoju mzdu. Dokonca mnohé firmy majú stanovený už taký pomyselný systém toho, komu a kedy sa plat bude zvyšovať.

Niektoré firmy samozrejme nechcú nič uponáhľať a čakajú, aký bude vývoj v nadchádzajúcich mesiacoch. Do hry však v každom prípade prichádzajú iné zamestnanecké benefity, ktoré môžu nejakým spôsobom uľaviť rozpočtom domácností.

O akých benefitoch je reč?

Ako už bolo spomenuté, mnohé firmy síce sú pripravené zvýšiť mzdy svojim pracovníkom, na druhú stranu majú v zálohe takzvané zamestnanecké benefity, ku ktorým by sa priklonili oveľa skôr ako k zvyšovaniu miezd. Patrí k nim napríklad zavedenie vyplácania takzvaných záloh na mzdy alebo firemné pôžičky, ktoré by mohli zamestnancom minimálne skrátiť čakanie v rámci posledného týždňa do výplaty.

Pridaj komentár