Zoznámte sa s meditačnými pyramídami. Sú naozaj také liečivé?
Lifestyle

Zoznámte sa s meditačnými pyramídami. Sú naozaj také liečivé?

Už ste narazili na meditačné pyramídy? Možno ich označiť za aktuálne hity na trhu, jedná sa o magické pyramídy, ktoré podľa všetkého majú liečivé účinky – teda aspoň sa to o nich hovorí. Odborníci sú však toho názoru, že meditačné pyramídy nie sú liečivé v plnom slova zmysle, ale že len poskytujú priestor na čítanie, meditáciu alebo odpočinok, čo napokon lieči človeka po psychickej stránke. Meditačné pyramídy teda nie je možné označiť priamo za liečivé pyramídy, aj keď tí, ktorí vyskúšali ich moc, sú utvrdení v tom, že istá liečba v pyramíde prebieha. Ak ste sa s týmito pyramídami, ktorým sa tiež hovorí pyramídy energie alebo energetické pyramídy, zatiaľ nestretli, dovoľte, aby sme vám ich predstavili.

Meditačné pyramídy rozhodne nie sú nič nové pod slnkom. Na trhu ich však mnohí ľudia objavili len teraz. Ako sme spomínali, majú skôr poskytovať priestor na čítanie, meditáciu, štúdium alebo odpočinok, nie sú liečivé v plnom slova zmysle, ako sa o nich hovorí.

O týchto pyramídach sa však hovorí mnoho vecí, povedzme si teda to, čo je pravda pravdúca.

V meditačných pyramídach vzniká pyramidálna energia

Podľa odborníkov má meditačná pyramída pozitívny vplyv na psychiku človeka preto, že tu vzniká pyramidálna energia, ktorá sama o sebe na človeka pozitívne pôsobí. Pyramidálna energia je vlastne spojenie zemskej energie a vesmírnej energie, ktorá sa vo vnútri pyramídy spájajú.

Pyramidálna energia ako taká pôsobí pozitívne ako na človeka, tak na rastliny a svoje okolie.

Do pyramídy vystresovania, z pyramídy upokojenia

To, čo mnohí ľudia, ktorí mohli skúsiť kúzlo meditačných pyramíd, potvrdzujú, je, že pyramídy energie zbavujú stresu. Ľudia, ktorí strávili v pyramíde pár minút, odchádzali v domnení, že spali dlhé hodiny, ako oddýchnutí a vyrovnaní zrazu boli. V energetickej pyramíde skrátka nie je pre stres a vnútorné napätie miesto.