Najčastejšie pochybenia pri bezpečnej práci na CNC strojoch. Na čo si dať pozor?
Business

Najčastejšie pochybenia pri bezpečnej práci na CNC strojoch. Na čo si dať pozor?

Či už ste zamestnávateľ alebo zamestnanec v prevádzke, kde sa vyskytujú obrábacie stroje, poďte si prejsť základné postupy bezpečnej práce. Prezradíme vám, kde ľudia často robia chyby.

Aby k pochybeniu, ktoré je väčšinou nasledované nemilým pracovným úrazom, nedochádzalo, povolajte na pomoc firmu Extéria, ktorá je popredným poskytovateľom poradenstva v oblasti BOZP a PO. Pomôže nielen s riešením pracovných úrazov, ale aj zhromažďuje dokumentáciu BOZP, ktorú bude pravidelne aktualizovať, a samozrejme zaistí aj príslušné školenia zamestnancov. Prečítajte si jej referencie na internete.

Aké chyby robia zamestnanci?

Pri práci s obrábacími strojmi ľudia často podceňujú nariadenie na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci a svojím konaním sa tak vystavujú nielen pokutám, ale predovšetkým nebezpečenstvo vzniku úrazu. Predtým, než stroj spustí, ho neskontrolujú a neuistí sa napríklad, či sú jeho bezpečnostné prvky dobre umiestnené. Bohužiaľ tiež dochádza k prípadom, kedy majú pracovníci dlhé vlasy a nedbajú nutnosti nosiť počas práce so strojom ochrannú pomôcku, ktorá zamedzuje, aby stroj vlasy zachytil.

Aj zamestnávatelia sa dopúšťajú chýb

Ako zamestnávateľ má človek zákonnú povinnosť pracovníka vždy najprv poslať na patričné ​​školenie práce so strojom, až potom mu danú prácu smie zveriť. Zamestnávatelia tiež niekedy podceňujú kontroly svojich zamestnancov, ktorí sa svojím konaním dopúšťajú odstránenie ochranných pomôcok pre bezpečnú prácu so strojmi. Ako zamestnávateľ ste vždy povinní zabezpečiť svojim pracovníkom vhodný odev, ktorý nebude voľný, ale aj pevné kožené topánky a ďalšie ochranné pracovné pomôcky. Tieto povinnosti zamestnávatelia často nedodržiavajú.

Nedodržiavanie noriem

Pri práci sa sústruhy alebo s CNC strojmi je dôležité sa držať základnými právnymi predpismi a normami, ktoré upravujú bezpečnú prevádzku a používanie strojov, ako vyhláška 378/2001 Zb. o konkrétnych technických požiadavkách, ktoré sú pre stroje určené, sa dozviete vo vyhláške 176/2008 Sb. Riadiť by ste sa tiež mali vyhláškou stanovujúce základné požiadavky, ktoré treba dodržať v rámci bezpečnosti práce – tou sa zaoberá vyhláška 48/1982 Zb. Na ochranu zdravia pred účinkami hluku a vibrácií potom pamätá vyhláška 272/2011 Zb.

Práca s obrábacími strojmi vyžaduje dôsledné dodržiavanie noriem ako zo strany zamestnávateľov, tak zo strany pracovníkov.