Ženy a podnikanie
Business

Ženy a podnikanie

Napriek tomu, že muži ako majiteľov firiem stále ešte prevažujú, ženy im pomaly šliapu na päty. Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Czech Credit Bureau sa podiel firiem vlastnených ženami zvýšil, ich počet vzrástol zo 16 na 18 % z celku. Ako sú na tom teda ženy a podnikanie?

Podnikov, ktoré vlastnia výhradne ženy, je cez 85 tisíc z celkového počtu 481 tisíc firiem. Analýza tiež ukázala, že väčšina týchto podnikov má iba 1 vlastníka, teda ženu. V prípade „mužských firiem“ spolupracujú vlastníci skôr vo väčšom počte partnerov. Všeobecne sa dá tiež povedať, že firmy vlastnené ženami sú celkové menšie (až 85 % má len do 5 zamestnancov).

Riziká a strach

Veľké percento žien sa podnikania bojí, pretože vnímajú prekážky, ktoré sú im na osobnej i celospoločenskej rovine kladené do cesty. Všetkému kraľuje predovšetkým strach z toho, že seba a svoju rodinu podnikaním neuživí.

Napriek tomu sa v posledných rokoch ukazuje, že sa ženy prestávajú báť. Každoročne stúpa počet podnikajúcich žien o niekoľko tisíc!

Obchod v hlavnej úlohe

Nehľadiac na pohlavie, najčastejším odvetvím, v ktorom sa podniká, je stále obchod. Na druhom mieste je potom profesná a vedecká činnosť.

Prečítajte si tiež: Mamičky podnikateľky: materská dovolenka je pre nich priestorom pre štart podnikania.

Pomoc pre nováčikov

V Česku nájdeme množstvo spolkov a organizácií, ktoré radia a pomáhajú ženám v podnikaní a podporujú ich. Cieľom je predovšetkým inšpirácia, ukázanie správnej cesty a postupov. Spolkov je u nás viac, ale vo všeobecnosti všetky ženy vzdelávajú a prepájajú navzájom. Spolky sa výrazne podieľajú na raste podnikateliek aj ich firiem. Pomoc nájdu ženy aj v rôznych bankách, ktoré sa snažia vytvoriť program na mieru pre nové podnikanie. Banky si totiž tiež uvedomujú, že ženy v podnikaní majú isté prednosti, ktoré u ich mužských náprotivkov chýbajú – napríklad finančná morálka, zodpovednosť, trpezlivosť a pracovitosť.