Prečo vám bola zamietnutá žiadosť o pôžičku
Money

Prečo vám bola zamietnutá žiadosť o pôžičku

Je potrebné počítať s tým, že žiadosť o pôžičku môže dopadnúť tiež negatívne. Inými slovami vám vaša žiadosť o pôžičku bude zamietnutá. Ak vás však nenapadajú žiadne dôvody, prečo by to tak malo byť, radi vás s niekoľkými dôvodmi zoznámime. Väčšina ľudí si myslí, že hlavným dôvodom je zápis v registri, prípadne neskoro zaplatená pokuta či finančný produkt. Áno, tento dôvod je skutočne častou príčinou zamietnutia, avšak týchto dôvodov existuje hneď niekoľko.

Prečo vám bola zamietnutá žiadosť o pôžičku?

Ako sme už uviedli, prvým dôvodom je negatívny zápis v registri. Ten môžete mať ako od bankovej, tak nebankové spoločnosti. Ďalej potom od operátorov, polícia a pod. Nemyslite si, že sa jedná iba o finančné produkty. Dnes sa do registra dlžníkov môžete ľahko dostať aj vďaka oneskorenému zaplatení poistenia, pokuty alebo mobilného tarifu. Ak teda chcete žiadať o pôžičku, mali by ste byť schopní si tieto veci postrážiť. V opačnom prípade si tým znižujete šancu na to, získať vami vybraný finančný produkt.

Problémom môže byť tiež už dávno rozbehnutej exekučné konanie. To je ešte ďaleko horšom prípadom, než aký ste mohli vidieť v odseku vyššie. U exekúcie ste nielen v registri dlžníkov, ale aj v exekučnom konaní, ktoré je s vami začaté. V takejto situácii pôžičku jednak nedostanete a jednak vám môžu byť zabavené cenné veci. Ak viete o tejto situácii, je na mieste ju začať riešiť. Určite nerobte mŕtveho chrobáka, pretože to vám rovnako nepomôže.

Zlá pracovná zmluva alebo nedostačujúci príjem

Bankové alebo nebankové spoločnosť vám môže ale vašu žiadosť o pôžičku odmietnuť aj z iných dôvodov. Medzi tie najhlavnejšie patrí napríklad zle vyhotovená pracovná zmluva alebo nedostačujúci príjem. Ak máte zmluvu uzatvorenú na dobu určitú, potom sú vaše šance nižšie. Zvlášť vo chvíli, keď žiadate o pôžičku menej ako pol roka pred ukončením zmluvy. Bankové inštitúcie nemá istotu toho, že vám bude zmluva predĺžená.

Na záver by sme vás chceli oboznámiť s nedostačujúcim platom. Aj tento dôvod je trochu častý, kedy si ľudia myslia, že so svojím príjmom dosiahnu aj na vyššie čiastky.