Nekalých praktík pri žiadosti o pôžičku je veľa
Money

Nekalých praktík pri žiadosti o pôžičku je veľa

S nekalými praktikami sa môžeme stretnú všade. Či už ideme do akejkoľvek obchodu alebo vybavujeme čokoľvek, vždy je tu možnosť, že s nami druhá strana nejedná fér. Zvlášť u pôžičiek by ste mali byť opatrní. Tie najčastejšie nekalé praktiky nejspíš poznáte, ale čo keby sme vám povedali, že ich je oveľa viac? Poďme sa pozrieť na tie, ktoré vás pri prvej schôdzke ani v najmenšom nenapadnú.

Začíname úrokovou sadzbou

Práve s týmto údajom môžu poskytovatelia pôžičiek najviac okrádať žiadateľa. Ak si vybavujete nebankovú pôžičku, nemali by ste sa pozerať konkrétne na úrokovú sadzbu, ako skôr na ročnú percentuálnu mieru nákladov čiže RPMN. Práve tento údaj by pre vás mal byť tým najdôležitejším. Opatrní ale tiež buďte pri podpisovaní podmienok. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je ročná percentuálna miera nákladov veľmi výhodná, ale časom zistíte, že to tak nie je.

Poskytovatelia pôžičiek s úrokovou sadzbou vykonávajú všelijaké nekalé praktiky. Ponúknu vám výhodnú úrokovú sadzbu iba v prípade, že splníte isté podmienky. To všetko máte dôkladne popísané v zmluve, len oni vám to nepovedia pri osobnej schôdzke. V podmienkach následne môže stať, že vám úroková sadzba zostane iba v momente, že sa ani o jediný deň nezpozdíte so splátkou. Akýkoľvek pri odosielaní platby vás potom môže stať nemalé financie.

Zaujímavé bonusy

Tvrdí vám poskytoval pôžičky, že vám ponúka výhodnú pôžičku s možnosťou, ktorá spočíva v tom, že vám posledných pár splátok úplne odpustí? Ak áno, otvorte oči, pretože už vám s najväčšou pravdepodobnosťou neoznámi ďalšie kritériá. Buď je háčik v tom, ako tomu bolo u predchádzajúceho prípadu, kedy je nutné posielať mesačnú splátku v termíne alebo o odpustenie splátok je možné požiadať napríklad každý polrok. Áno, jedna splátka vám skutočne bude každým polrokom odpustená, len sa vám následne zdvihne mesačná splátka, a to tak, aby ste do ďalšieho termínu žiadosti o odpustenie splatili predchádzajúcej odpustený splátku.

V danú chvíľu vám to bude pripadať výhodné, ale do budúcnosti vás to môže finančne zlikvidovať. Okrem toho nekalé praktiky bývajú i ďaleko horšie, než sme uviedli v predchádzajúcich odstavcoch. Vždy je nutné si zistiť, o akého poskytovateľa pôžičky sa jedná, a to pred podpisom samotnej zmluvy.