Cenotvorba
Business

Cenotvorba

Ceny a ich výška sú veľmi dôležitým, ale náročným bodom, ktorý rieši každý podnikateľ. Správna cenotvorba je kľúčová pre vaše podnikanie. Na začiatku, ale aj v priebehu je potrebné nad cenou premýšľať a prispôsobovať ju všetkým faktorom a okolnostiam. Nepodceňujte sa, ale nechcite ani zbytočne veľa! Ako stanoviť správnu cenu?

Existuje mnoho spôsobov, akými podnikatelia cenu svojich produktov alebo služieb odvodzujú. Najjednoduchší spôsob je sčítať potrebné náklady a vašu maržu, ale nie je toto málo? Existujú totiž ďalšie premenné, na ktoré musíte myslieť! Pôjdeme teraz spoločne krok po kroku cestou, ktorá vás dovedie až k vašej finálnej čiastke.

Spočítajte cenu produktu

Najzákladnejšie pravidlo cenotvorby je, že by vám výsledná cena mala pokryť náklady, ktoré sa na daný produkt alebo službu vzťahujú. Nezabudnite do nákladov pripočítať výdavky na prácu, energie, ale aj propagáciu.

Koľko toho predáte?

Cieľ predaja sa samozrejme odvíja od akejsi exkluzivity produkty. Pokiaľ vyrábate drahé kožené kabelky, je jasné, že sa jedná o jedinečný ručne vyrobený produkt, ktorého je obmedzený počet kusov. Na druhej strane chcete predávať napríklad ceruzky, ktorých chcete naopak predať čo najviac, do každej domácnosti. Aj od tohto sa úmerne odvíja cena.

Cenotvorba ide ruka v ruke s sedliackym rozumom

Používajte svoju vlastnú hlavu a podľa nej sa riaďte. Naozaj by ľudia zaplatili za jednu obyčajnú ceruzku sto korún? To asi nie, preto ju ani takto drahú nepredáte. Premýšľajte nad tým, za akú cenu ste ochotní daný produkt kúpiť vy, aká je konkurencia na trhu a podobne.