Ako zlepšiť bezpečnosť práce na stavenisku?
Business

Ako zlepšiť bezpečnosť práce na stavenisku?

Kde z pohľadu BOZP dochádza k najväčšiemu počtu úrazov? Aká profesia je po tejto stránke hodnotená ako jedna z najrizikovejších? Áno, máte pravdu, je ním stavenisko. Práce vo výškach, práca v rozostavaných budovách, práca s ťažkými materiálmi a často aj s nebezpečnými zložkami – presne tak je možné prácu na stavenisku definovať. Aj preto by si zamestnávatelia pôsobiaci v tomto odvetví mali dať pozor na stránku bezpečnosti a mali by so všetkými možnými spôsobmi bezpečnosť práce na stavenisku zlepšiť. Poradiť môže aj firma Extéria, ktorá je popredným poskytovateľom poradenstva v oblasti BOZP a PO.

Dodržujte štandardy na stavenisku

Kľúčom k práci, ktorá bude bez úrazu, je dodržiavanie všeobecných štandardov pri práci na stavenisku. Sem patrí napríklad lešenie, ktoré musí byť správne použité, zaistenie ochrany hlavy, poskytnutie pevnej obuvi, ktorá by mala byť ideálne protišmyková a s tvrdou podrážkou (aby nedošlo k prepichnutiu nohy alebo k pošmyknutiu).

Ďalej sem patrí aj pravidelná kontrola elektriny, aby poškodené elektrické stroje alebo nástroje nespôsobili nejaký nemilý úraz, či zaistenie ochrany proti pádu, a to napríklad definovaním rizika a jeho rozsahom). Požiarnu ochranu nepodceňujte.

Preškoľujte svojich zamestnancov

Aby bola ešte viac zlepšená bezpečnosť práce na staveniskách, je dôležité svojich pracovníkov preškoliť. Pravidelne preškolujte svojich súčasných pracovníkov, ale tiež nezabudnite ani na nových stavebných robotníkov, ktorých prijmete do svojich radov. Ideálne robotníkov preškolte ešte skôr, než nastúpia do pracovného pomeru. Zistite, či je na prácu prispôsobený.

Dbajte na dobrú komunikáciu

Zároveň neustále vtĺkajte svojim zamestnancom do hlavy, že komunikácia je základom úspechu. K nehodám dochádza najčastejšie vtedy, keď pracovníci nevedia, kedy si nedokážu oznámiť informácie, rovnako tak nevedia, čo majú a nemajú očakávať.