Rozumie vôbec niekto správe daní z príjmov?
Money

Rozumie vôbec niekto správe daní z príjmov?

Celá republika sa čoskoro bude točiť okolo daní. Veď čoskoro sa opäť objaví daňové priznanie, ktoré často komplikuje život mnohým podnikateľom. S daňami súvisí aj správa daní, ktorá je v poslednom čase trochu problematická. Podľa NKÚ sa ukazuje, že správe dane z príjmov vôbec nikto nerozumie.

Správa daní z príjmov fyzických osôb je podľa úradu veľmi neprehľadná a predovšetkým komplikovaná. Najvyšší kontrolný úrad Českej republiky nedávno uskutočnil niekoľko veľmi zaujímavých prieskumov, z ktorých vyplynulo, že zákon o dani z príjmov obsahuje obrovské množstvo výnimiek, ktoré robia správu daní z príjmov neprehľadnou a predovšetkým veľmi komplikovanou.

Ak by tieto výnimky nijako nezasahovali do štátneho rozpočtu, nič by sa neriešilo, ale bohužiaľ výrazne prispievajú k nepresným odhadom ročných príjmov štátneho rozpočtu.

Aké obdobie sa meralo?

Najvyšší kontrolný úrad sa v rokoch 2012, 2013, 2014 a 2015 zameral najmä na správu dane z príjmov fyzických osôb. Zmeny, ktoré sa v týchto rokoch udiali a ktoré sa počas nich realizovali, tiež významne prispeli k úpravám štátneho rozpočtu, čo spôsobilo, že odhady našich rozpočtových príjmov boli veľmi nepresné.

V súčasnosti ani Najvyšší kontrolný úrad Českej republiky nevie o nikom, kto by mal odborné znalosti v oblasti správy daní z príjmov fyzických osôb.

Žiadne varovania, len pokuty

Ak by sa niekde našla chyba, ktorá by súvisela s týmto administratívnym problémom, nedostalo by sa žiadne upozornenie, ale osoba, ktorá chybu urobila, by bola pokutovaná. Žiaľ, len tak sa môžu vyhnúť ďalším nepríjemnostiam spojeným s nepresnými odhadmi rozpočtových príjmov.

Pokuty sa budú vzťahovať aj na chyby, ktoré vzniknú v elektronickom daňovom priznaní, kde má fyzická osoba tzv. dátovú schránku. Pokuty sa budú ukladať aj tým, ktorí nemajú dátovú schránku.